Personal coaching

Zoals aangegeven kom je in je werk mogelijk voor uitdagingen te staan waarmee je aan de slag wilt of moet gaan. Of je vraagt je af of je nog wel op de goede plek zit. In de coaching gaan we uit van de (ontwikkel)vraag, het probleem of de behoefte waar jij mee komt. Uitgangspunt is altijd om vanuit zelfinzicht en zelfbewustzijn tot zelfsturing te komen.

 

Hierbij kan het gaan om vragen als:

  • Wat zijn mijn kwaliteiten en hoe zet ik deze (nog) beter in?
  • Hoe kom ik over op anderen?
  • Hoe kan ik mijn werk effectiever doen?
  • Hoe krijg ik dingen voor elkaar?
  • Hoe kan ik leiderschapsvaardigheden ontwikkelen?
  • Hoe kan ik omgaan met de dingen waar ik tegenaan loop?
  • Wat wil ik echt?

 

Praktische voorbeelden:

 

”Ik moet veel dingen tegelijk doen, er komen allerlei vragen op me af, iedereen wil iets van me en dan moet ik ook nog mijn eigen werk doen! Ik kom constant tijd tekort en sta onder druk. Hoe kan ik hier mee omgaan?”

”De manier van werken is zo veranderd!
Wil ik dit nog wel of moet ik werken aan mezelf?”

”Ik heb snel conflicten met mensen, doordat ik ofwel niet zeg wat ik vind, ofwel te direct ben in het uiten van mijn mening. Hoe kan ik hier verbetering in aanbrengen?”

In een coachtraject zoek je uit waar de vraag vandaan komt, wat dat met jou te maken heeft (ook in relatie tot je omgeving) en ontdek je hoe je hiermee om kunt gaan. Zo is coaching een ontdekkingstocht waarin je zelf tot inzichten, conclusies en keuzes komt en je je steeds verder ontwikkelt.

 

TERUG NAAR COACHING

DIRECT NAAR HR ADVIES

Warmoesland 4  •  2351 EX Leiderdorp  •  m 06 - 22 56 87 67  •  info@devileecoachingadvies.nl

Warmoesland 4

2351 EX Leiderdorp