Wat doet DCA?

HR ondersteuning & Coaching is binnen elk bedrijf, sector of segment toe te passen.

Echter, voor kleine en middelgrote bedrijven loont het meestal niet om een vaste HR adviseur in dienst te nemen.

 

DCA ondersteunt ondernemingen op de thema's ziekteverzuim, werving & selectie, beoordelingscyclus, minder goed presterende medewerkers, loopbaanadvies en exit trajecten. 

 

Tevens beschikt DCA over een handige en eenvoudige Feedback Tool zodat in gezamenlijkheid met de ondernemer wordt bekeken waar de ondernemer behoefte aan heeft. Dit kan een medewerkerstevredenheid onderzoek zijn, onderzoek naar leiderschap, samenwerking, organisatie ontwikkeling etc. 

 

Mijn ondersteuning zorgt er voor dat u meer tijd overhoudt om te doen wat u eigenlijk moet doen: ondernemen!

Van werving
en selectie
tot ontslag en alles wat daar tussen zit...

Warmoesland 4  •  2351 EX Leiderdorp  •  m 06 - 22 56 87 67  •  info@devileecoachingadvies.nl

Warmoesland 4

2351 EX Leiderdorp